• Es tornarà de la bestreta si la cancel·lació es realitza fins a 48h abans de la data d’entrada de la reserva.
  • Es cobrarà el preu d’una nit si la cancel·lació es realitza en menys de 48 hores abans de la data d’entrada de la reserva.
  • En cas de no presentar-se no es retornarà la bestreta i la reserva sols es mantindrà la primera nit.
  • Per sortida anticipada es cobrarà el preu d’una nit adicional a les nits d’estada.